14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Terug naar overzicht
Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Een nieuw jaar!

Graag wil ik u namens IRIS een gezegend en betekenisvol nieuwjaar toewensen!

Terwijl we afscheid hebben genomen van het afgelopen jaar, richten we onze blik met hoop en geloof op het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een nieuw jaar wordt door velen gezien als een onbeschreven blad, waarin alles weer open ligt. Maar is dat zo? Verhalen gaan verder. Wij weten dat de pen in de hand ligt van een vaardige Schrijver, die zorgvuldig werkt aan al onze verhalen.

Vanuit die overtuiging gaan wij ook in 2024 weer volop verder werken aan het verhaal van Iris, waarin wij kinderen op weg mogen helpen om wereldwijze burgers te worden. Ook in dit jaar willen we met overtuiging weer de grote en betekenisvolle verantwoordelijkheid op ons nemen om de kinderen te begeleiden in een stukje van hun levensverhaal. Door verder te bouwen aan een veilige, stimulerende en inclusieve omgeving waarin elk kind kan bloeien.

Tegelijkertijd zijn we ook realistisch. Het afgelopen jaar heeft ons op vele manieren uitgedaagd en getest, dat zal het komende jaar niet anders zijn. We bouwen en vertrouwen op de zegen van God, maar we weten ook dat er actie en inzet van ons allemaal nodig is om de uitdagingen die komen goed het hoofd te bieden. We zien dit in vol vertrouwen tegemoet, omdat onze collega’s met kunde en toewijding in hun vak staan.

Bovenal hoop ik dat het weer een jaar mag zijn van vertrouwen in en verbinding met God, jezelf en onze naasten!

Henk ter Wee

Voorzitter College van Bestuur

Relevante nieuwsberichten

30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de...

Meer lezen
05 juli 2023

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van...

Meer lezen
14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Meer lezen
15 januari 2024

Onze website is vernieuwd!

Welkom op onze vernieuwde website!

Meer lezen