Kiezen voor IKC Wegwijzer

“Montessorionderwijs draait om help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen en laat mij het zelf doen. Leren door te ervaren, met anderen om je heen. In een veilige omgeving, zintuiglijke materialen en passende begeleiding. Op deze manier willen wij aansluiten bij de ontwikkelbehoeften die een kind op dat moment heeft. Vanuit vertrouwen en verbinding samenwerken met leerlingen en ouders. Elkaar ondersteunen, stimuleren en uitdagen vanuit een gelijkwaardige relatie vinden wij van waarde.


“Leren vanuit verbinding met jezelf en je omgeving, door samen te ervaren en te verwonderen”


Ieder kind leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. De leerkrachten wisselen hun dag af met observeren, het aanbieden van een lesje of leerdoel en het begeleiden van de leerlingen tijdens hun rondes. We proberen leerlingen nieuwsgierig te maken naar datgene wat ze nog niet beheersen. Daardoor worden kinderen vrijer en durven ze iets te kiezen wat ze nog niet zo goed kunnen.”

Daarom onderwijs bij ons

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven, ontdekken en leren. Het vertrouwen dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis.

Hier doen we het voor

Bij ons leert het kind om als wijze wereldburger de wereld in de gaan. Onze omgeving is prikkelend en uitdagend met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en keuzes. Dit draagt bij aan de persoonsontwikkeling waarbij het kind zorg kan dragen voor zichzelf en zijn omgeving. 

Wij stimuleren kinderen om in het gewone het bijzondere te zien. Wij helpen kinderen om vanuit zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zorg te dragen voor zichzelf en zijn omgeving. De natuurlijke nieuwsgierigheid en de wil om te ontdekken staan in verbinding met de ontwikkeling van kinderen. 

Zorg en aandacht
Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen ons IKC extra zorg en aandacht krijgen. Oftewel: binnen de voor het kind vertrouwde en veilige omgeving. Wij zijn blij met wat we kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Geen antwoord gekregen
op je vraag?