Snel antwoord op jouw vraag

Bekijk de veelgestelde vragen over IRIS Christelijke Kindcentra.

Wij helpen je graag verder!

Filter
 • Toon alle veelgestelde vragen
 • Basisonderwijs
 • Opvang

Basisonderwijs

Wat houdt IKC Wegwijzer in?

De Wegwijzer wijst het kind de weg en begeleidt deze om als wijze wereldburger de wereld in te gaan. Het kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij helpen het kind, om het te leren het zelf te doen.Voor onze school is de christelijke identiteit en het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij de leidraad. Naast onze missie, samen onderweg te zijn en het overbrengen van kennis, willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp bieden.

Het kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij helpen het kind, om het te leren het zelf te doen.

Onze naam refereert naar de inspiratiebron: de Bijbel. Om zo te putten uit die bron en een ’wegwijzer’ te zijn voor de kinderen in alle ontwikkelingsfasen.

 • Christelijke en gastvrije, ruimdenkende school
 • Montessori onderwijs
 • Gepersonaliseerd leren (21e-eeuwse vaardigheden), talentontwikkeling
 • Leesschool en bieb in de school
 • Veel speel- en werkruimte zowel binnen als buiten
 • Basisvoorwaarde goede relatie tussen kind, leerkracht en ouder
 • Samenwerking met kinderboerderij Cantecleer en eigen moestuinen
 • Kleine, krachtige school met persoonlijke aandacht, rust, structuren, warme betrokken sfeer
Ik hoop dat u ons digitaal magazine met plezier leest. Heeft u nog vragen of behoefte aan een gesprek? Neemt u dan gerust contact op. Ik geef u graag een rondleiding.
Wat houdt Montessorionderwijs in?

“In je eigen tempo doorloop je de kleutertijd. Het kind staat daarbij voorop. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen.” Zo beschrijft Jantina de belangrijkste pluspunten van het Montessorionderwijs in de onderbouw.

“Ieder kind leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. De leerkrachten observeren veel, zitten veel in kleine kringen en doen veel één op één. We bieden ook stof aan die kleuters nog niet beheersen. Daardoor worden kinderen vrijer en durven ze iets te kiezen wat ze nog niet zo goed kunnen.”

Pak wat je aanspreekt
“De intrinsieke motivatie is belangrijk om dingen te leren. Onze kleuters pakken zelf iets waarmee ze willen werken. Kinderen met een korte concentratie pakken iets anders dan kinderen met een langere concentratie. Er is voldoende uitdagend en stimulerend ontwikkelmateriaal in de klas aanwezig.”

Verantwoordelijkheid
“Montessorionderwijs draait om help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen en laat mij het zelf doen. Zo krijgen kinderen gedurende hun schoolperiode bij ons steeds meer verantwoordelijkheden, worden eigenaar van hun eigen leerproces om zo goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan.”

“Het kind staat bij ons centraal”

Eigen niveau
“Observeren en registreren, daar gaat het voor ons om. We bieden leerstof aan, daarna gaan de kinderen ermee aan de slag. Vervolgens kunnen ze het toepassen vanuit zichzelf en beheersen ze de stof. Daar begint en eindigt het bij ons altijd mee. Uiteraard zie je verschillen tussen kinderen. Heb je meer uitleg nodig? Dan geven we instructie in een kleine groep. Kinderen geven heel goed zelf aan wanneer ze ergens klaar voor zijn. We hebben kleuters die al kunnen schrijven, dat is prima. We doen dat op een speelse manier. Alle niveaus om te leren zijn in de klas aanwezig. Het kind staat bij ons centraal.”

Respect voor het materiaal
“Respect voor het materiaal is in het Montessorionderwijs erg belangrijk. Je kunt gooien met blokken, maar het is de bedoeling dat je ermee bouwt. Verantwoordelijk zijn voor je materiaal en je omgeving is bij ons normaal. We leren je dus ook hoe je weer netjes opruimt. Zo houden we het samen netjes in de klas.”

Hoe zorgen we ervoor dat de kinderen gezien worden?

“We zijn een klein, hecht team. We kennen elkaar, alle kinderen en veel ouders. Dat maakt het laagdrempelig,” zo vertelt Martine trots over De Wegwijzer. “Ik sta één dag voor de klas en werk één dag als kindercoach binnen school.”

“We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen graag binnenkomen. Dat geldt ook voor ons als leerkrachten. Je leert van elkaar, je groeit hier iedere dag. Samen hebben we gekozen voor nieuwe onderwijsvisie, dat zegt iets over ons als team. We hebben samen bewust gekozen voor het Montessorionderwijs. Enorm gedreven werken we daar met elkaar aan.”

Positieve insteek
“We willen dat ieder kind tot zijn recht komt. En kijken daarom naar hun talenten en mogelijkheden. Op deze positieve manier kijken mijn collega’s en ik naar de leerlingen. We werken graag samen, ook met de kinderen. Daar leren we iedere dag van. Het is werk, maar ook onze passie. Daarbij vinden we plezier en humor belangrijk, ook tijdens het werken in de klas.”

Ieder kind heeft eigen route
“We willen graag dat kinderen trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht goed kijkt en observeert. Wat heeft deze leerling nodig en hoe bieden we dat aan? Wat heeft het nodig van mij, als leerkracht, maar ook wat kan het zelf? Welke materialen sluiten aan, welke manier van leren past bij deze leerling? Door te observeren krijg je veel informatie. Die zet je weer in bij je aanpak in de klas. Het observeren is prachtig om te doen.”

“Ieder kind heeft eigen route”

Door de ontwikkeling van het kind te volgen, werkt iedere leerling op De Regenboog op zijn eigen niveau en op zijn eigen wijze. Volgens Carien is dat de kracht van het onderwijs. “Je ziet veel meer betrokkenheid bij de kinderen. We laten ze de successen vieren. Na het behaalde resultaat zijn ze allemaal trots en dat is voor ons geweldig om te zien.” De school werkt niet met methodes voor bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis. Er wordt gewerkt in thema’s. Volgens Carien boeit dit onderwijs alle kinderen. “De leerlingen zijn veel meer betrokken." Wij stellen kaders en bieden kinderen een bepaalde keuzevrijheid. Wij willen door middel van interactief lesgeven stimuleren dat kinderen zelf en van elkaar leren.”

Waarom en hoe communiceren wij met ouders?

“De ouder kent het kind het beste. Op De Wegwijzer leren we met elkaar het beste in het kind naar boven te halen,” zo legt directeur Robert van Woudenberg uit. “We staan naast elkaar, zijn transparant naar elkaar, want we doen het samen.”

“We beginnen ieder schooljaar met een startgesprek. In de onderbouw nodigen we ouders uit, in de bovenbouw zijn de leerlingen erbij. Iedereen heeft dan de ruimte om wensen en verwachtingen uit te spreken. Gedurende het jaar komen we hier in de voortgangsgesprekken met ouders en ontwikkelgesprekken met kinderen op terug.”

Communicatie met ouders
“De communicatie met ouders gaat zowel over het welbevinden van hun kind en over de leerlijnen waar we aan werken, de leerstructuur die we aanbieden en waar we willen naar toe werken. Daarnaast houden we elkaar op de hoogte als er thuis of op school iets speelt.”

Hulp erg welkom
“Net als bij onze leerlingen, proberen we bij ouders ook in te zetten op talenten. Ben je sportief, help je liever bij creatieve activiteiten of de tuin doen? Ook helpen ouders bij het rijden naar een excursie of bij activiteiten als creamiddagen of de Koningsspelen. Het kan allemaal. Ouders met een zeilschip hebben een dag gevaren met de klas van hun kind. Een oud-leerkracht is vogelexpert en zo leerden de kinderen die dag over vogels en wat er allemaal komt kijken bij het zeilen. Dat is een geweldige dag geweest.”

Nieuwsbrieven
“De themabrief van de kleuters wordt verstuurd naar ouders. Iedere leerkracht deelt per groep in de Klasbord-app foto’s en berichten over waar aan gewerkt wordt in de klas. Zo kunnen ouders een digitaal kijkje in de klas nemen. In de tweewekelijkse nieuwsbrief vanuit de directie staan de agenda, lopende zaken en iets over Montessorionderwijs. Als je vragen hebt, kom dan vooral even naar de leerkracht of de directeur.”

“Als je vragen hebt, kom dan vooral even naar ons toe”

Samen vieren
“Samen vieren betekent voor ons ook dat we de christelijke feestdagen met de kinderen en hun ouders vieren. Ouders zijn ook van harte welkom op de verjaardag van hun kind op school. Dan hijst de jarige de vlag van De Wegwijzer. De jarige gaat met de groep naar de mast en wordt daar toegezongen. Daar mogen ouders en grootouders bij zijn. Iedere keer weer een prachtig moment.”

Met wie werken we samen?

“Ons onderwijs vindt zowel binnen als buiten de school plaats en daar geniet iedereen enorm van,” zo vertelt directeur Herjonna Toepoel enthousiast. “Of het nu een uitje naar de kinderboerderij is of naar het nabijgelegen tulpenkwekerij. We werken graag samen op De Wegwijzer.”

“De intensieve samenwerking met kinderboerderij Cantecleer is geweldig voor onze leerlingen. Van het najaar tot de winter en het voorjaar tot de zomer blok gaan de groepen 3 tot en met 8 een uur per week naar de kinderboerderij. Onze kleuters hebben eigen boerderijdagen. De activiteiten zijn heel divers. Van dierverzorging, tot zaaien, oogsten en wilgen knotten.”

Kinderen blijven zich verwonderen
“Laatst waren we bij de kippen. Het ei was nog warm. Hoe komt dat? Hoor je dan direct. Komt hij dan net uit de billen van de kip? Hilariteit alom uiteraard. Er wordt zo prachtig op een natuurlijke manier geleerd. De kinderen blijven zich op deze manier verwonderen wat past bij ons Montessorionderwijs.”

“We maken ons onderwijs zo rijk mogelijk”

Meer leesplezier
“De Wegwijzer heeft een bieb op school. Drie biebouders, leesconsulent vanuit de bibliotheek en onze eigen leescoördinator ondersteunen ons daarbij. De leesconsulent heeft ‘The Voice van boeken’ georganiseerd. Zij las een stuk voor uit een boek. Als het boek je leuk lijkt, draai je je stoel om. Het leesplezier is in korte tijd enorm omhooggegaan. Dat is fijn voor kinderen want in het onderwijs moet je veel lezen. Ook daarna heb je het iedere dag nodig.”

Jong en oud genieten samen
“Zorgcentrum De Vijverhof zit op loopafstand van De Wegwijzer. We doen graag samen activiteiten. Liedjes zingen, pepernoten bakken of samen spelletjes doen tijdens de Koningsspelen. Jong leert van oud en oud geniet van jong. Dat is toch geweldig? We hopen dat we een bewoner vinden die wil helpen onze schooltuin te onderhouden. Er zijn moestuinen in de tuin van de school. Er komt bij ieder lokaal een moestuin. De fruitbomen zijn al geplant. Zorg voor jezelf, de ander en je omgeving hoort ook echt bij ons kosmisch onderwijs.”

Rijk onderwijs
“Ook zijn er logopedie en een kindercoach in huis, helpt een pedagogisch medewerker van Iris Opvang bij de tussenschoolse opvang en hebben we de IRIS Plusklas in ons gebouw. Dat zorgt voor erg korte lijnen met onze eigen hoogbegaafdheid coördinator. We zoeken op diverse fronten de samenwerking om ons onderwijs zo rijk mogelijk te maken.”

Wat voor activiteiten zijn er?

Buurtsportcoach Angenita Lemstra is op De Wegwijzer vakleerkracht gym en verzorgt na schooltijd buitenschoolse activiteiten. “We werken samen met sportverenigingen in de buurt en organiseren diverse clinics. Van een voetbalclinic tot muziekles en de jaarlijkse pietengym.”

Laagdrempelig
Voor de buitenschoolse activiteiten wordt naast de sportverenigingen ook samengewerkt met Quintus. Volgens Angenita staat het plezier voorop. “Door de laagdrempelige activiteiten na schooltijd kunnen kinderen genieten en bewegen. Door veel dingen te proberen, kom je er vanzelf achter waar je talent ligt.” De gymdocent benadrukt dat er altijd professionele begeleiding bij is. “Of het nu gaat om een clinic kleuterdans, snorkelen of kickboksen het is bijna altijd vol bij ons.” Ouders kunnen hun kinderen van tevoren aanmelden via Sportpas. Angenita vindt het leuk dat ook ouders hun wensen aangeven voor activiteiten die worden georganiseerd.

Leuke prijs
De samenwerking tussen de diverse partijen gaat altijd erg soepel. “We hebben allemaal hetzelfde doel. Of het nu gaat om bewegen, muziek maken of beeldend bezig te zijn, we willen de kinderen activiteiten aanbieden tegen een leuke prijs.” Alle clinics kosten ongeveer een euro per keer. Dit varieert tot piano en dans voor kleuters tot een keer schaatsen op de baan van Flevonice in Biddinghuizen.

“Het is bijna altijd vol bij ons”

In de buurt
“We zoeken activiteiten in de buurt. We kijken of er veldjes rondom de school zijn die we kunnen gebruiken. Dat doe ik samen met buurtsportcoach Daphne Noordman.” Angenita vindt het leuk dat ze de kinderen uit haar gymles dan weer terug ziet. “Je ziet de groei die de kinderen doormaken in de gymlessen. Dan is het leuk om ze na schooltijd ook plezier te zien hebben tijdens het bewegen.”

Wat is De Overbrugging?

Een soepele overgang voor alle leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, is wat we voor ogen hebben binnen de Overbrugging. Leerkrachten van het Ichthus College in Kampen en stichting Iris werken samen, om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Een goede voorbereiding en afstemming zorgt voor herkenning. Het zal vertrouwen geven om snel te wennen en te werken in een nieuwe leeromgeving.

Binnen de Overbrugging zijn ambassadeurs op twee thema's werkzaam:

 • Leren en oriënteren
  Ambassadeurs van de Overbrugging bezoeken een aantal keren per jaar de bovenbouwgroepen van de basisscholen. In overleg met de leerkracht besteden ze aandacht aan de oriëntatie op het voortgezet onderwijs en op het leren leren. Een eigen overbruggingsagenda vormt de basis voor organisatie en planning. Daarnaast is een lessenserie leren leren ontwikkeld, die nu op de basisscholel wordt uitgerold.
 • Taal en leesonderwijs
  De ambassadeurs ontwikkelen activiteiten voor het PO en VO die aansluiten bij landelijke taal- en leesevenementen. Daarnaast begeleiden en stimuleren ze vooral docenten in het VO om meer aan te sluiten bij de werkwijze op het PO m.b.t. lezen en leesplezier. De ambassadeurs werken nauw samen met de bibliotheek in Kampen.

De Overbrugging heeft een eigen website met informatie voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Website De Overbrugging

Wat houdt de stichting IRIS Onderwijs in?

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen ondersteunen, begeleiden en onderwijzen hoe zij een plek in de samenleving kunnen gaan innemen als een wijze wereldburger.

IRIS Onderwijs bestaat uit 14 christelijke basisscholen in de gemeente Kampen. Ieder kind is welkom op onze scholen. Wel gaan we ervan uit dat de christelijke grondslag van de stichting gerespecteerd wordt en kinderen met alle activiteiten meedoen.

Een nauw verbonden partij is IRIS Opvang, stichting voor christelijke kindcentra, die op het merendeel van scholen een vorm van kinderopvang en/of buitenschoolse opvang aanbiedt.

Een aanmeldformulier is verkrijgbaar bij de directie van de school.

Meer informatie over onze stichting zoals de samenstelling van de raad van toezicht, kunt u vinden op onze website.

www.iriskampen.nl www.irisopvang.nl

Grondslag
De stichting heeft als basis de Bijbel als Gods Woord. Jezus Christus is de weg tot het heil. Zijn Liefde inspireert ons. En vanuit die Liefde zijn we, elk op onze eigen wijze en passend bij de veelkleurigheid van IRIS, een voorbeeld voor de kinderen en betrokken bij hun welzijn, dat van hun ouders en het welzijn van elkaar.

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart en onze passie liggen helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.

De wijze wereldburger

 • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
 • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de Bijbel, bijvoorbeeld uit Spreuken: “Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.” Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren om wijs te worden, leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
 • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
 • Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en is erop gericht om een positieve bijdrage te leveren aan zijn omgeving. Hierbij benoemen we duurzaam omgaan met de schepping als voorbeeld van positief bijdragen aan de omgeving.
 • Zo herkennen we vier leidende principes bij de wijze wereldburger: vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Als we bij kinderen (en bij ons zelf) deze principes van de wijze wereldburger kunnen ontwikkelen, dan zijn we ervan overtuigd dat IRIS een stukje ‘eigenheid’ aan het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en daarmee aan de samenleving toevoegt
Wat is de identiteit van onze school?

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt van ons doen en laten. In de Bijbelverhalen, liederen, gebeden, weekopeningen en vieringen willen we onze kinderen de grootheid en liefde van onze Schepper laten zien.

De onderlinge verbondenheid geeft ons tegelijkertijd een stuk verantwoordelijkheid naar elkaar en de aarde waarop we wonen. Daarom gaat onze christelijke identiteit verder dan de bijbellessen. Wij willen ons in onze omgang met elkaar, de keuze en de behandeling van de leerstof laten inspireren door de Bijbelse boodschap. We proberen geloven en opvoeden te verbinden in de totale onderwijsleersituatie.

Wij willen onze leerlingen de Bijbelse waarden en normen meegeven in hun leven, om te kunnen leven en werken in een maatschappij die voortdurend verandert. Vanuit ons christen zijn willen we ook vorm en inhoud gaan geven aan burgerschap en integratie.

Wat zijn onze onderwijsdoelen?

Vanuit een christelijke levensvisie willen we bereiken dat de kinderen nu en straks optimaal de wereld in kunnen trekken. Met hun eigen rugzak gevuld met intrinsieke motivatie, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.

Samenwerken is voor De Wegwijzer een basisvoorwaarde om de leeromgeving optimaal in te richten en de ontwikkeldoelen van uw kind op het juiste niveau af te stemmen. Een goede relatie tussen kind, leerkracht en ouder is van belang, zodat we dagelijks op elkaar kunnen rekenen, elkaar aanspreken, stimuleren, ondersteunen en bevragen met wederzijds respect en op basis van gelijkwaardigheid. En vooral elkaar vertrouwen in navolging van het voorbeeld van Jezus.

‘samen, onderweg naar een nieuwe Montessori horizon’

Samen onderweg zijn naar Montessorionderwijs. We doen dit stapsgewijs. Naast onze missie, samen onderweg te zijn en het overbrengen van kennis, willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp bieden. Het kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij helpen het kind, om het te leren het zelf te doen.

Voor onze school is de christelijke identiteit en het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij de leidraad.

Maria Montessori
Maria Montessori was een Italiaanse kinderarts die zich haar leven lang heeft ingezet voor de ontwikkeling van het kinderbrein en voor wat zij noemde ‘de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs dat gericht is op een volledige en optimale ontwikkeling. Daarbij is het van belang elkaar de ruimte te geven en in waarde te laten, zodat elk kind de kans heeft een gelukkig mens te worden die kan zijn wie hij werkelijk is. Zij neemt het kind serieus en heeft respect voor wat het zelf kan ontdekken en doen. Zij zag het grote belang in van het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Uitgangspunten van de school
Uitdagen, stimuleren en motiveren
We gaan ervan uit dat het kind van nature een innerlijke drang heeft tot ontwikkeling, waarin we het kind willen ondersteunen door het uit de dagen, te stimuleren en te motiveren.

Zelfstandig denken en handelen
Wij willen het kind leren zelfstandig te denken en te handelen. Wat voor ons inhoudt: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

Individuele ontwikkeling en eigenaarschap
We komen tegemoet aan de individuele ontwikkeling en competentie van kinderen. Op school scheppen we daarom een leeromgeving waarin kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat de kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen kinderen en hun wijze van ontwikkelen maken dat niet elk kind op hetzelfde moment aan bepaalde leerstof toe is. Tijdens het werken in de groep wordt dan ook tegemoetgekomen aan de spontane belangstelling van het kind en kiest het zijn eigen werk. Van dit proces is de leerkracht de begeleider, waarbij we streven naar een duidelijke en zichtbare leerlijn en er voor zorg dragen dat de kinderen niet te eenzijdig kiezen. Doel is dat het kind eigenaar van zijn leerproces kan worden. Doordat de persoonlijke ontwikkeling binnen het montessorionderwijs centraal staat, is er aandacht voor iedere ontwikkeling van het kind.

Heterogene groepen
In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dit betekent dat de school verdeeld is in bouwen: de onderbouw (4-5-jarigen); de middenbouw (6-7-jarigen) en de bovenbouw (8-9-jarigen en 10-12-jarigen). Zo leren de kinderen op verschillende manieren samen te werken en elkaar te helpen. De jongsten leren van de oudsten en zij leren rekening te houden met de jongsten. In elke bouw is een kind een keer de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

Hoe wordt de verplichte onderwijstijd benut?
In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

Op De Wegwijzer krijgen de kinderen in acht jaar tijd ruim 7.520 uren onderwijs. De school heeft een urenberekening per schooljaar.

Hoe is het veiligheidsbeleid geregeld?
Veilig en sociaal klimaat
We werken samen in een levendige- en open school. We hechten daarbij veel waarde aan het scheppen van een veilig en sociaal klimaat in onze dagelijkse lessen en omgang met elkaar. Zodat het kind zich optimaal kan ontplooien tot een mens die verantwoordelijkheid wil dragen voor zichzelf, de ander en zijn of haar omgeving.

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Hoe handhaven wij de onderwijskwaliteit binnen de scholen van IRIS?

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Om de bedoeling verder uit te werken, spelen de begrippen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming een belangrijke rol. IRIS ziet deze drie functies van onderwijs als doeldomeinen voor de kwaliteit van het onderwijs die een referentiekader en een taal bieden om nauwkeuriger over de bedoeling en de doelen van onderwijs te kunnen spreken. We verstaan het volgende onder de drie doeldomeinen.

Kwalificatie
Hiermee wordt het aanbieden van kennis, vaardigheden en houdingen bedoeld waarmee kinderen worden toegerust voor de volgende stappen in hun (school)leven. Belangrijke bestanddelen zijn een generieke cognitieve component (zoals vaardigheden met rekenen, wiskunde en taalbeheersing als primaire elementen), vakspecifieke kennis en vaardigheden (rondom bijvoorbeeld de zaakvakken en programmeren) en het aanleren van een juiste leerhouding en leerstrategieën.

Socialisatie
Bij dit doeldomein gaat het om kinderen in te leiden (zich ‘thuis laten voelen’) in tradities, culturen en praktijken en de waarden, normen en gebruiken die daar een rol in spelen, zodat kinderen zich betrokken voelen bij dergelijke tradities en gebruiken, zich ermee kunnen identificeren en er betekenisvol in kunnen participeren. In de scholen van IRIS is de Bijbel de voedingsbron voor het socialisatieproces.

Persoonsvorming
Dit doeldomein heeft betrekking op de autonomie van leerlingen, waarbij ze leren om meer onafhankelijk in hun denken en doen te worden, los van bestaande tradities en praktijken om zich daardoor te ontwikkelen als autonoom persoon die zich op verantwoordelijke wijze verhoudt tot de maatschappij en de schepping.

Deze drie doeldomeinen zijn in de praktijk altijd met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Goed onderwijs draagt altijd tegelijkertijd bij aan alle drie doeldomeinen.

Wanneer kinderen een basisschool van IRIS verlaten, dan hebben zij zich qua kennis en vaardigheden ontwikkeld passend bij hun intelligentie en competenties.

Zij starten op het voor hen geschikte niveau in het voortgezet onderwijs. Daarnaast kennen zij de basisprincipes van een wijze wereldburger; vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen.

Wat doen wij met onze onderwijsresultaten?

Klik hier voor meer informatie

Kwaliteit van het onderwijs
Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de eindopbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toets uitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs. Ook het oordeel van de inspectie, tevredenheidsonderzoeken, audittering en de feedback van kinderen, ouders en collega’s spelen een rol bij het beoordelen van een school.

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is.

Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. Wij bieden een brede ontwikkeling en willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft.

Doorstroming van kleuters
Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Wat doen wij met specifieke onderwijsbehoeften?

Hoe is ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte?
De zorg wordt gecoördineerd door onze intern begeleidster. Zij coördineert, controleert, bewaakt de zorgprocessen in de school. Zij bespreekt naast individuele momenten, drie keer per jaar de leerlingen met de groepsleerkracht door. Ook legt zij contacten met externe zorginstanties. Op De Wegwijzer is leerlingenzorg een breed begrip. We stemmen de zorg af op de ontwikkelbehoeften van het kind. In eerste lijn heeft de groepsleerkracht verantwoordelijkheid om zorg met de ouder te delen. Uit deze gesprekken worden acties ondernomen. Mocht dit niet afdoende zijn, speelt de intern begeleider hierin een extra rol door na te gaan welke zorg en/of hulp er, naast de geboden stof, nodig is. Ook voert zij gesprekken samen met ouder en leerkracht. De intern begeleider borgt de zorgverslagen en gesprekken, voert groepsbezoeken en volgt de leerlingen van de school.

Na de toets momenten (Schoolvaardigheidstoetsen 1xper jaar per leergebied) stellen de leerkrachten indien nodig de leerlijnen van ontwikkeling bij. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling, volgen we het kind via Zien in ParnasSys. Naar aanleiding van observaties en vragenlijsten worden er interventies gedaan. Dit kan tijdens lessen van drama, in kringgesprekken, individuele gesprekken, kindercoaching of met behulp van externe instanties.

Kindercoaching
Mocht de leerlingen sociaal emotioneel belemmeringen hebben, waardoor het leren moeizaam op gang komt, kan de kindercoach van de school worden ingezet. Middels een hulpvraag van de ouder, vaak in samenhang met de leerkracht wordt hulp geboden door de kindercoach. Deze kindercoach is tevens leerkracht van de school en op de hoogte van de werkwijze van de school.

Kindercoaching
Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

www.passendonderwijs.nl


Extra ondersteuning op school of op een andere school

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders.

Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

www.swvkampen.nl

Onafhankelijk extern onderzoek voor uw kind
Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

Extern onderzoek
Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

Advisering voortgezet onderwijs
Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Wat doen wij met betrekking tot de ouderbijdrage en opvang?

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

Hoe is de tussenschoolse voorziening geregeld?
Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

Op De Wegwijzer biedt IRIS Opvang tussenschoolse opvang aan. De kinderen brengen lunchtijd door in groepjes. Het eten en drinken voor de lunch nemen de kinderen zelf mee. Kinderen die meer tijd nodig hebben om te eten, krijgen daarbij begeleiding in de vorm van geduld en aandacht. Na het eten is er voor ieder kind voldoende keus uit binnen- en buitenactiviteiten. Kinderen uit groep 1 en 2 worden door een leidster bij hun klaslokaal opgehaald en tien minuten voordat de school begint weer teruggebracht.

www.irisopvang.nl

Hoe is de buitenschoolse voorziening geregeld?
De Wegwijzer heeft geen buitenschoolse voorziening, maar werkt samen met omliggende buitenschoolse opvang. De kinderen worden dan door de opvang van school gehaald en naar de opvang locatie gebracht.

Wat doen wij met betrekking tot klachten en veiligheid?

De klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Lees klachtenregeling

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

www.gcbo.nl

Gedragscode
Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Download de gedragscode

Schorsen/verwijderen van leerlingen
Vanuit de wetgeving zijn er protocollen over schorsen en verwijderen. In uitzonderlijke gevallen moet de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar, besluiten om een leerling voor de duur van één of twee weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en in nauw overleg met de ouders. In uiterste nood moeten we soms overgaan tot verwijderen. Ook verwijderen vindt alleen plaats na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar. De school draagt in dit geval zorg voor het vinden van een andere basisschool voor deze leerling.

Extern vertrouwenspersoon
Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

Op onze school zijn de volgende contactpersonen aangewezen: Heleen Buter en Clarieke Veldhuizen.

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Contactgegevens:
Mail ons: h.grit@viaa.nl
Bel ons: 038-4255542
Bel ons: 06-24321661

Klachtenregeling
Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen- , beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden

T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: info@gcbo.nl
W: www.gcbo.nl

Voorkomen van pesten
Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkanders eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar praat het team over deze regels. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind. Marga van Gent is ons aanspreekpunt in het kader van pesten.

Sponsoring?
Structurele sponsoring van het onderwijs op onze basisschool kennen wij niet. Vandaar dat we hierop ook geen nader beleid ontwikkeld hebben.

Privacy
Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving bewaard. Op de website van hieronder vindt u informatie hoe wij omgaan met uw gegevens en die van de leerlingen.

www.iriskampen.nl

Verzekering
Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een schadeverzekering in het verkeer;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
 • rechtsbijstandverzekering.

Lees hier het complete overzicht


Wat doen wij bij afwezigheid van een leerkracht?

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor de vervanging. Hij/zij streeft ernaar om de vervanging door het eigen personeel te laten plaatsvinden, om zodoende de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Als er geen eigen personeel beschikbaar is, wordt een beroep gedaan op de invalpool. Omdat meer scholen een beroep doen op de invalpool zal er zo nu en dan geïmproviseerd moeten worden.

Bij ziekte neemt de directeur de volgende maatregelen:

 1. wanneer er een duo-collega is, wordt deze gevraagd;
 2. als er stagiaires op school zijn, wordt aan hen gevraagd om een groep (onder verantwoordelijkheid van hun mentor) waar te nemen;
 3. als ook dat niet leidt tot een oplossing, worden collega’s gevraagd een extra dag te werken;
 4. lukt dat niet, worden invalkrachten gebeld;
 5. als het niet lukt op deze wijze vervanging te regelen, treedt de noodprocedure in werking.

  Dit houdt in:
  a. kinderen intern opvangen;
  b. naar huis sturen (komt gelukkig hoogst zelden voor)

Ad a: ‘intern opvangen’:

 • het intern opvangen van leerlingen gebeurt bijvoorbeeld door de intern begeleider of onderwijsassistent;
 • als de aantallen het redelijkerwijs mogelijk maken worden, in laatste instantie, leerlingen over andere groepen verdeeld of worden groepen samengevoegd;
 • intern opvangen gebeurt alleen de eerste dag. Diezelfde dag gaat er een brief mee naar huis of krijgt u een bericht via de ouderapp waarin gemeld wordt of- en op welke wijze er de volgende dag(en) les kan worden gegeven aan de betreffende leerlingen;
 • als er vervanging in de bovenbouw nodig is, kan het gebeuren dat er intern met leerkrachten geschoven wordt. Dit omdat het dikwijls moeilijk is een ervaren vervanger voor de bovenbouw te vinden. We vallen dan terug op de ervaring van de eigen leerkrachten uit de onderbouw.

  Dit gebeurt voor maximaal 1 week volgens een door de school opgesteld schema.

Ad b: ‘naar huis sturen’:

 • als intern opvangen niet lukt, proberen we de ouders tijdig in te lichten;
 • één groep heeft maximaal 2 dagen lesvrij, daarna is een andere groep aan de beurt (bijvoorbeeld een hogere/lagere groep);
 • zodra deze noodprocedure in werking treedt, worden college van bestuur en Inspectie ingelicht;
 • als leerlingen van groep 3 tot en met 8 lesvrij zijn, krijgen zij een huiswerkpakket mee naar huis. Dit kan alleen gebeuren als het ruim van tevoren (minimaal 1 dagdeel) bekend is.
Wat doen wij met betrekking tot het opleiden van studenten in de school?

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de PABO van VIAA en Windesheim en een aantal MBO’s gewerkt wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en professionalisering (van leraren en onderwijsassistenten in opleiding). Centraal hierbij staat het werkplekleren. Daarin wordt het leren op de werkplek (stage) meer geïntegreerd met het programma op de PABO en de MBO’s. Deze stage vindt plaats op de basisschool waar studenten leren aan de hand van werkelijke problemen uit de schoolpraktijk.

Wanneer het leren op de werkplek goed vorm krijgt ontstaat er een win-win situatie. De school heeft extra handen in de klas en de student kan theorie en praktijk op een natuurlijke manier met elkaar verbinden. IRIS heeft twee coördinatoren ‘opleiden in de school’ in dienst. Zij coördineren de samenwerking en onderhouden de contacten met de PABO’s en de MBO’s.

Wat houdt de leerplichtwet in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. Daarnaast is in deze wet geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen.

Leerplicht

Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u op de website van de gemeente Kampen.

Bijzonder verlof

De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar. Meer informatie over de leerplicht vind u op onze website.

www.iriskampen.nl


Wat is de meldcode huiselijk geweld?

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Binnen IRIS is een stappenplan gemaakt dat aangeeft hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:

 1. in kaart brengen van signalen
 2. overleggen met deskundigen
 3. gesprek met de ouders
 4. inschatting maken van risico’s
 5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren

Dit stappenplan helpt scholen op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Wie is de vertrouwenspersoon en wat houdt dat in?

Extern vertrouwenspersoon
De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie. Gelukkig is er op elke school een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waar u of uw kind mee in contact kan treden. 

Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon zal in overleg met de school proberen maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van schoolvereniging IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: h.grit@viaa.nl of telefonisch 038 - 4255542 / 06 – 24321661

Wat is de gedragscode van IRIS Christelijke Kindcentra?

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten. De gedragscode kunt u hier downloaden.

Welke verzekeringen hebben wij afgesloten en wat houden ze in?

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen voor de scholen afgesloten:

 • een schoolongevallenverzekering;
 • een aansprakelijkheidsverzekering;
 • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Hieronder volgt de belangrijkste informatie over deze verzekeringen.

Schoolongevallenverzekering
Voor ongevallen van leerlingen die zich tijdens schoolactiviteiten voordoen, biedt deze verzekering een dekking. Dit geldt ook voor ongevallen die zich voordoen tijdens het komen naar en gaan van school binnen één uur voor en na de schoolactiviteiten. De verzekering dekt (tot een maximumbedrag) na een ongeval het volgende:

 • kosten tandheelkundige behandeling;
 • uit te keren geldbedrag bij overlijden;
 • geneeskundige kosten;
 • uit te keren geldbedrag bij blijvende invaliditeit.

De verzekering dekt schade in verband met lichamelijk letsel die ontstaat ongeacht of hiervoor iemand aansprakelijk is. Let op! Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, vervoermiddelen etc. is niet meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school, dan wel het bestuur voor schade die wordt veroorzaakt door iemand waarvoor de school, dan wel het bestuur verantwoordelijk is. Onder schade wordt, in dit geval, verstaan:

 • lichamelijk letsel, al dan niet met dodelijke afloop;
 • beschadiging, het teniet of verloren gaan van zaken; en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Let op! Ouders zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kinderen. U kunt hierbij denken aan een kind dat een ander kind laat struikelen of een bal die door de schoolruit wordt geschoten. Voor dit soort risico’s dient u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!!!

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering biedt dekking wanneer een bestuurder door zijn “handelen” of juist “niet-handelen” schade veroorzaakt aan de vereniging.

Schademelding
Een eventuele schademelding moet zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis schriftelijk worden gemeld bij de directeur of diens plaatsvervang(st)er. Vervolgens zal daarna zo spoedig mogelijk meer gedetailleerde informatie worden ingewonnen.Ondanks dat dit artikel met de grootste zorg is samengesteld kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Wat is de Wet Passend Onderwijs?

De Wet passend onderwijs gaat er vanuit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint. Dat betekent dat het bestuur moet voldoen aan zorgplicht, basisondersteuning moet kunnen bieden en een School Ondersteunings Profiel (SOP) moet opstellen. Maar wat houdt dat allemaal in?

Wat houdt Passend onderwijs in?
U heeft vast wel eens gehoord van termen zoals WSNS, intern begeleider, rugzakleerling en dergelijke meer. Ze hebben allemaal te maken met de gezamenlijke inspanning van basisscholen en speciale basisscholen om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen. De afgelopen jaren is er dankzij die samenwerking veel bereikt en zijn er voor heel veel kinderen nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Extra aandacht en ondersteuning in de groep als het nodig is, maar ook juiste actie bij leerachterstanden in de vorm van extra hulpmiddelen of extra begeleiding.

Tot 1 augustus 2014 werd deze extra ondersteuning betaald vanuit de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. In dit systeem was het ‘alles of niets’. Voor leerlingen met een rugzakje kregen scholen een vast bedrag, zonder dat hierbij gekeken werd naar wat er daadwerkelijk nodig is. Voor leerlingen zonder rugzakje, voor wie toch ondersteuning nodig was, kregen scholen een basisbedrag voor lichte ondersteuning. Vanaf 1 augustus 2014 is dit systeem veranderd. Er wordt voor ieder kind dat ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar.

Om de regelgeving verder te vereenvoudigen en om meer onderwijspartners te betrekken, is besloten om per 1 augustus 2014 de voormalige WSNS verbanden op te heffen en te vervangen door grotere samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs. IRIS participeert in de landelijk vastgestelde regio 23.05 www.2305po.nl en valt onder de deelregio Kampen.

Basisscholen en speciale basisscholen blijven samenwerken, maar voortaan worden óók de scholen voor speciaal onderwijs aan de samenwerking toegevoegd. Wat er vooral verandert, is dat ondersteuning in het onderwijs aan leerlingen flexibeler zal worden georganiseerd én beter zal worden afgestemd op de jeugdzorg. School en ouders kijken samen naar wat het kind nodig heeft en de juiste expertise wordt snel en effectief ingezet. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Ouders en passend onderwijs
Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan. We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

Zorgplicht
De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dit heet zorgplicht. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. De kansen en mogelijkheden van het kind staan dan ook centraal. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek bij een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis) onderwijs blijft bestaan.Voor meer informatie over de landelijke ontwikkelingen kijk op: www.passendonderwijs.nl.

Wat houdt leerplicht in?

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan ingeschreven (dus ook de 4-jarigen) verplicht zijn de school te bezoeken. In deze wet is daarnaast geregeld in welke gevallen de directeur toestemming kan geven voor verlof. U kunt meer informatie vinden op de website van de gemeente Kampen. Het aanvraagformulier voor extra verlof (buiten de reguliere vakanties om) vindt u hier. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld bij ongeoorloofd schoolverzuim of bij situaties die zouden kunnen leiden tot schoolverzuim of schooluitval. Wanneer u hierover vragen hebt, mag u altijd de leerplichtambtenaar bellen. U kunt dan het algemene nummer van de gemeente Kampen bellen (14 038) en vragen naar de leerplichtambtenaar.

Wat doen wij met betrekking tot klachten?

De Klachtenregeling
Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger.

Geschillencommissie
Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Wat doen wij met betrekking tot privacy?

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
IRIS, stichting voor Christelijk primair onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de IRIS scholen.

Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met het privacybeleid geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN). Download hier het volledige privacybeleid van IRIS onderwijs.

Functionaris gegevensbescherming
Lumen Group is voor IRIS onderwijs de functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten over uw privacy bij IRIS onderwijs kunt u rechtstreeks contact opnemen met de FG. Klik hier voor het contactformulier van de FG.

Vragen over privacy? Mail naar privacy@iriskampen.nl

Opvang

Waar vind ik antwoorden op mijn vragen over de opvang van mijn kind(eren)?

Op de website van IRIS Opvang vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen over opvang bij IRIS.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Geen antwoord
gekregen op je
vraag?