Schooltijden

Hiernaast ziet u de schooltijden die wij hanteren.

Schooltijden
Maandag 8.30 - 14:15 uur
Dinsdag 8.30 - 14:15 uur
Woensdag 8.30 - 14.15 uur
Donderdag 8.30 - 14:15 uur
Vrijdag 8.30 - 14:15 uur (groep 1 t/m 4 tot 12:00 uur)

Vrijde dagen en studiedagen

Elk jaar hebben wij studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. Aanvullend zijn er enkele feestdagen waarop de kinderen vrij zijn.

Hiernaast ziet u het overzicht met de vrije dagen voor schooljaar 2023/2024.

Datum
Maandag 30 oktober Studiedag
Dinsdag 12 december Studiedag
Donderdag 29 februari Studiedag
Vrijdag 22 maart Studiedag
Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag
Maandag 1 april 2e Paasdag
Maandag 22 april Studiedag
Maandag 20 mei 2e Pinksterdag
Vrijdag 7 juni onder voorbehoud (vrijdag na de wandel4daagse)
Maandag 8 juli Studiedag
Vrijdag 19 juli Start zomervakantie 12:15 uur

Vakanties

Ook zijn er vakantieperiodes. Gemeente Kampen hoort bij regio Noord.

Hiernaast ziet u het vakantierooster voor schooljaar 2023/2024.

Vakantie
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Meivakantie 27 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

Lees de ervaringen
van ouders/verzorgers

Benieuwd naar wat ouders en verzorgers zeggen over IKC Wegwijzer?