IKC Wegwijzer wordt een kindcentrum, met onderwijs en opvang onder één dak. Op dit moment is er nog geen kinderdagopvang of buitenschoolse opvang in ons gebouw. Kinderen die BSO nodig hebben worden opgevangen op IKC Bouwman.

Hoogwaardige opvang

Verwachtingen vervullen

In ons pedagogisch beleidsplan staat helder beschreven hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan en wat ouders en verzorgers van IRIS Opvang mogen verwachten, ook op het gebied van pedagogische kwaliteit.

Veilig en vertrouwd
Veiligheid en hygiëne staan op elke locatie voorop. Ook hebben we aandacht voor gezond eten en voor veiligheid in sociaal opzicht en gebruiken we de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor kind én ouder/verzorger

Natuurlijk staan we ook voor ouders en verzorgers klaar. Om nóg beter aan hun verwachtingen en wensen te kunnen voldoen, zijn we lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De privacy van ouders/verzorgers is te allen tijde gewaarborgd en we geven graag inspraak. Bij IRIS Opvang voelt iedereen zich gezien én gehoord.

En nog meer...
Bij 'Snel naar' staan nog veel meer pagina's met informatie over IRIS Opvang. Bijvoorbeeld over de buitenbedjes die enkele KDV-locaties hebben. En ons peuterbeleid en hoe we omgaan met voor- en vroegschoolse educatie. Voor meer informatie klik hier.

Kiezen voor IKC Wegwijzer

Daarom opvang bij ons

Stimuleren tot 'zelf doen' biedt een kind veel veiligheid. Kinderen voelen zich gewaardeerd en zullen zich op die manier ontplooien tot zorgzame mensen die elkaar en hun omgeving respecteren. Wanneer een kind ouder wordt, zal het steeds meer toegroeien naar school. Als kinderopvang zorgen we ervoor dat we het contact met de school nauw onderhouden. Op die manier in de overgang van de opvang naar school zo klein, en natuurlijk mogelijk. 

In Montessori-kincentrum Wegwijzer wordt de visie van Maria Montessori zowel in opvang als in onderwijs als doorgaande lijn doorgevoerd. 

Kom je een keer bij ons kijken?