Over Montessori-kindcentrum Wegwijzer

‘Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen.’ Dat is de lijfspreuk van Montessori en het uitgangspunt van IKC Wegwijzer. Leren door zelf te ervaren zorgt ervoor dat kinderen nadenken over wie ze zijn en wat hun passie is. Wij stimuleren kinderen om zich te blijven verwonderen en in het gewone het bijzondere te zien.

Dat stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid en de wil om te ontdekken. In onze veilige omgeving prikkelen wij de zintuigen van de kinderen met uitdagende materialen, laten we kinderen zelf kiezen wanneer ze aan welke schooltaken werken en zitten ze in groepen met diverse leeftijden.

Onze kernwaarden

Ontwikkeling

Verantwoordelijkheid

Verbinding

Vertrouwen

Wijze
wereldburgers
op weg

Dit is IKC Wegwijzer

  • Montessorionderwijs en kinderopvang
  • Doorgaande lijn 4-13 jaar
  • Huiselijke sfeer
  • Persoonlijke aandacht
  • Heterogene groepen
  • Zelfsturend leren
  • Kosmisch onderwijs
  • Een divers en betrokken team
  • Hoge ouderbetrokkenheid

In ons kindcentrum vind je opvang en basisonderwijs onder één dak. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, werken hier samen. Je kind kan zich hier van vier tot dertien jaar ontwikkelen vanuit dezelfde normen, waarden en afspraken.

Nieuws van IRIS

15 januari 2024

Onze website is vernieuwd!

Welkom op onze vernieuwde website!

Meer lezen
14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Meer lezen
05 juli 2023

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van...

Meer lezen
30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de...

Meer lezen

Lees de ervaringen
van ouders/verzorgers

Benieuwd naar wat ouders en verzorgers zeggen over IKC Wegwijzer?